ماجوج و ماجوج

قوم یأجوج و مأجوج چه کسانی بوده اند ؟عاقبت آنان چه شد؟ اقدامات ذوالقرنین در مقابل آنان چه بوده است؟ - گنجینه پاسخ هااسلام کوئست - مرجعی برای پاسخگویی به سوالات دینی، اعتقادی و شرعی پاسخگویی به سوالات دینی, پرسش و پاسخ . ir) : در دو جای قرآن از یاجوج و ماجوج نام برده شده است

2023-02-03
    حرف ك كرة
  1. yemen)
  2. ومع الوقت صار ماجوج هو
  3. یأجوج و مأجوج
  4. پرش به: ناوبری