فرهنگستان زبان و ادب فارسی

با فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشتباه نشود. پژوهش اجتماعی تهران- ایرنا- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهم‌ترین متولی و نهاد اصلی حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی است که به پروردن زبانی مهذب و رسا

2022-12-01
    النصر السعودي و اشبك القنوات الناقله
  1. کد پستی: ۱۵۳۵۶۳۳۲۱۱
  2. رضا شکراللهی
  3. January 20, 2013 ·
  4. 26 و 68
  5. فرهنگستان زبان