اسم حرف د

للمزيد. (از اقرب الموارد)، حقیر و بی قدر و بی خیر (ناظم الاطباء)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

2023-01-28
    محمد احمد سمندر و شريكة للإستشارات الهندسية
  1. *
  2. ديمة: المطر الذي يدوم فترة من
  3. 2 حيوان بحرف الدال ساعدني
  4. د